STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning.


 

treetiles AKTUELT
Forskere som formidler

Hvorfor ser vi disse klagene fra journalister som opplever det er vanskelig å få forskere til å stille opp i mediene? spør Benedikte Carlsen i en debattartikkel i Aftenposten 21.8.2014


Integrasjon av webteknologi i miljøorganisasjoner

Basert på en studie av tre miljøorganisasjoner i Bergen har Ivar Eimhjellen nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Media, Culture and Society. Her undersøker han hvordan web-teknologi blir integrert i ulike miljøorganisasjoner.


Velbrukt politikar til teneste

Når eks-politikarar så ofte vert føretrekte som fylkesmenn, er det fordi politikarvirket vert oppfatta som ein viktig ressurs i embetsgjerninga, hevdar historikar Yngve Flo i denne kronikken.


PhD stipendiat i samfunnsfag

Ved Uni Research Rokkansenteret er det ledig en treårig stipendiatstilling i samfunnsfag knyttet til forskningsrådsprosjektet ”Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education”. Søknadsfrist 31.8.2014
Hvorfor snakker vi ikke om borgerlønn?

En borgerlønn til alle, en inntekt helt uten forpliktelser: En slik ordning ville gått langt i å bekjempe fattigdom. Så hvorfor er det ingen politikere som snakker om det?, spør Nanna Kildal.


Ny utgave: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering

Denne boken handler om samfunnssikkerhet og organisering for krisehåndtering, både menneskeskapte og naturskapte kriser, endringer på politikkfeltet og holdninger i befolkningen behandles.
Do the Media Set the Agenda of Parliament or is it the Other Way Around?

Tor Midtbø, Stefaan Walgrave, Peter Van Aelst and Dag Arne Christensen contributes in the book "Representing the People. A Survey Among Members of Statewide and Substate Parliaments".


Foreninger Online: Barrierer for bruk av nettbasert kommunikasjon i frivillige organisasjoner

Nordmenn generelt er svært aktive på Facebook og andre sosiale nettverk, men det ser ikke ut til at lokale frivillige organisasjoner har omfavnet den nyeste teknologien i samme grad.
Personvalg ved stortingsvalg

Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Rune Karlsen og Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Uni Research Rokkansenteret har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet endring av personvalgordningen ved stortingsvalg.

Ny bok: Statens mann, fylkets mann.

Yngve Flo har skrive historia om norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014


Våre tidsskrifter

Nr.: 2-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  AUGUST
 • 29.08.2014 kl.11:30 - 13:00
  Velferdsforum: Marginalisation of the social care sector in the United Kingdom?the case of poor wages
  Dr Shereen Hussein, Principal Research Fellow, King?s College London and Mr Mohamed Ismail, Director, Analytical Research Ltd

 • SEPTEMBER
 • 25.09.2014 kl.11:30 - 13:00
  Migrasjon og omsorgsarbeid i Norge og Storbritannia. En presentasjon av boken "Migrant care workers searching for new horizons"
  Karen Christensen, professor i sosiologi, UiB

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste