STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning.


 

treetiles AKTUELT
"A culture of sharing": Drug exchange in a Norwegian prison

Kristian Mjåland presents some of the findings from his fieldwork in Norwegian prisons in a new article.
Hvorfor snakker vi ikke om borgerlønn?

En borgerlønn til alle, en inntekt helt uten forpliktelser: En slik ordning ville gått langt i å bekjempe fattigdom. Så hvorfor er det ingen politikere som snakker om det?, spør Nanna Kildal.


Ny utgave: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering

Denne boken handler om samfunnssikkerhet og organisering for krisehåndtering, både menneskeskapte og naturskapte kriser, endringer på politikkfeltet og holdninger i befolkningen behandles.
Do the Media Set the Agenda of Parliament or is it the Other Way Around?

Tor Midtbø, Stefaan Walgrave, Peter Van Aelst and Dag Arne Christensen contributes in the book "Representing the People. A Survey Among Members of Statewide and Substate Parliaments".


Foreninger Online: Barrierer for bruk av nettbasert kommunikasjon i frivillige organisasjoner

Nordmenn generelt er svært aktive på Facebook og andre sosiale nettverk, men det ser ikke ut til at lokale frivillige organisasjoner har omfavnet den nyeste teknologien i samme grad.
Personvalg ved stortingsvalg

Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Rune Karlsen og Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Uni Research Rokkansenteret har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet endring av personvalgordningen ved stortingsvalg.


Velgerne svært positive til internettvalg

Det er bred enighet i befolkningen om at internettvalg bør være mulig i fremtidens Norge, viser en ny rapport skrevet av Signe Bock Segaard, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad og Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Uni Research Rokkansenteret.
Sterilization policies, moral rehabilitation and the politics of amends

Article in Critical Policy Studies by Kathrin Brauna, Svea L. Herrmann & Ole A. Brekke


Nav-reformens lærdommer oppsummert

Omstillingskostnadene har vært store, reformen er blitt noe annet enn politikernes én dør-visjon – og små kontorer ser ut til å fungere bedre enn større. Les mer.
Hederlig omtale til artikkel om kvinnelig stemmerett

Yngve Flo og Jacob Aars får heder for artikkelen ”Kommunal kvinnerøysterett: eit steg på vegen og eit mål i seg sjøl".