STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning.


 

treetiles AKTUELT
Entreprenørskap blant innvandrere

Mai Camilla Munkejord presenterer forskningen sin på et lunsjseminar i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.november. Dette overføres også på nett-TV.
Fylkesmannen i diskusjon på Litteraturhuset

Fylkesmannensembetet vi kjenner i dag har utviklet seg over flere hundre år. Yngve Flo lanserte onsdag 22. oktober sin nye bok om temaet på Litteraturhuset, hvor fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, bidro med kommentarer.


Ledig stilling som forskingsassistent / forsker III innenfor samfunnsøkonomi

Søknadsfrist 7.11.2014
Påmelding til Statakurs

Dag Arne Christensen og Tor Midtbø arrangerer nytt kurs i Stata i desember.


Personvalg ved stortingsvalg vil gi mer makt til velgerne

En innføring av personvalg ved stortingsvalg vil føre til en endring av norsk politikk. Det vil bety en forskyvning av makt fra partiene til velgerne over hvem som blir valgt inn på Stortinget.


Gubbevelder i kommunalpolitikken

Bjarte Folkestad stilte opp i programmet Nordpå for å presentere noen av utfordringene knyttet til lav kvinneandel i lokalpolitikken.


Integrering og sivilsamfunnets rolle

Jill Loga holder hovedinnlegget under Caritas Norges halvdagskonferanse i Oslo 12. november.


Forskning i media - Forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer

Forskere ved Uni Research Rokkansenteret har gjort en studie av forskeres medieerfaringer. Resultatet ble overraskende for mange.


Knut Grove og Svein Michelsen skriv om lektorane i den nye boka Profesjonshistorier

Profesjonshistorier av Rune Slagstad og Jan Messel (red.) er som ei norgeshistorie, skildra via dei sentrale profesjonane som forma det moderne Noreg.
- Løsningen for meg måtte være tvang

Hvorfor dominerer unge narkomane kvinner tvangsstatistikken når alkoholiserte eldre menn er et mer utbredt problem?

Juridification and social citizenship in the welfare state

The concept of juridification refers to a diverse set of processes involving shifts towards more detailed legal regulation, regulations of new areas, and conflicts and problems increasingly being framed in legal and rights-oriented terms.


Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang

I denne boken analyserer Ingrid Rindal Lundeberg, Kristian Mjåland og Karl Harald Søvig både regelverket om tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangsbestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli tvangsinnlagt.


Statens mann, fylkets mann

Yngve Flo har skrive historia om norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014


Våre tidsskrifter

Nr.: 3-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  NOVEMBER
 • 03.11.2014 kl.10:15 - 12:00
  Norden i støypeskeia.
  Ope seminar med docent Johan Strang, Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet


 • 21.11.2014 kl.11:30 - 13:00
  Velferdsforum: NAV-reformen; resultater og mulige lærdommer
  Jacob Aars, forsker I, Uni Rokkansenteret

 • DESEMBER
 • 03.12.2014 kl.13:15 - 15:00
  Forskningsgruppen Demokrati, velferd og forvaltning inviterer til seminar:
  Ole Helby Petersen vil presentere komparativ forskning om policy, regulering og institusjonell støtte til Offentlig Privat Samarbeid (OPS)i Europa.

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste