STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning.


 

treetiles AKTUELT
Heldagsseminar: Nye former for filantropi

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartement til heldagsseminaret "Nye former for filantropi". 


Kan besøk bidra til flere kvinner i kommunestyret?

Valgforskere har satt kvinnerepresentasjon på dagsordenen ved å besøke kommunene med lavest kvinneandel i kommunestyret. Nå vil forskerne se om besøkene har effekt på kvinnerepresentasjonen.


Ny bok: Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn

Målet med denne boken av Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen, Jill Loga og Bodil Ravneberg er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i integrering på lokalt plan – og hva de ikke kan bidra med. 


Helsepersonell som ufrivillige grensekontrollører

Migrasjonskontroll er i økende grad blitt en del av hverdagen til helsepersonell i Norge, viser stipendiat Marry-Anne Karlsen ved Uni Research Rokkansenteret i sin forskning.


Hvorfor forsker vi på fornybar energi når vi ikke vil bruke den?

Møt forskere fra Uni Research på debatt i Oslo.


Kronikk: En reform uten innhold

I statsbudsjettet er ordet «reform» en gjenganger. Den vanskeligste av dem alle er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, skriver Simon Neby i denne kronikken.


Fylkesmannen i diskusjon på Litteraturhuset

Fylkesmannensembetet vi kjenner i dag har utviklet seg over flere hundre år. Yngve Flo lanserte onsdag 22. oktober sin nye bok om temaet på Litteraturhuset, hvor fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, bidro med kommentarer.
Personvalg ved stortingsvalg vil gi mer makt til velgerne

En innføring av personvalg ved stortingsvalg vil føre til en endring av norsk politikk. Det vil bety en forskyvning av makt fra partiene til velgerne over hvem som blir valgt inn på Stortinget.


Gubbevelder i kommunalpolitikken

Bjarte Folkestad stilte opp i programmet Nordpå for å presentere noen av utfordringene knyttet til lav kvinneandel i lokalpolitikken.


Forskning i media - Forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer

Forskere ved Uni Research Rokkansenteret har gjort en studie av forskeres medieerfaringer. Resultatet ble overraskende for mange.

Juridification and social citizenship in the welfare state

The concept of juridification refers to a diverse set of processes involving shifts towards more detailed legal regulation, regulations of new areas, and conflicts and problems increasingly being framed in legal and rights-oriented terms.


Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang

I denne boken analyserer Ingrid Rindal Lundeberg, Kristian Mjåland og Karl Harald Søvig både regelverket om tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangsbestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli tvangsinnlagt.


Statens mann, fylkets mann

Yngve Flo har skrive historia om norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014


Våre tidsskrifter

Nr.: 3-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  DESEMBER
 • 03.12.2014 kl.13:15 - 15:00
  Forskningsgruppen Demokrati, velferd og forvaltning inviterer til seminar:
  Ole Helby Petersen vil presentere komparativ forskning om policy, regulering og institusjonell støtte til Offentlig Privat Samarbeid (OPS)i Europa.

 • 04.12.2014 kl.09:00 - 10:30
  Rokkanfrokost/Boklansering: Fellesskap og forskjellighet
  Målet med boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser - og hva de ikke kan bidra med.

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste