STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning.


 

treetiles AKTUELT
Blogginnlegg om Rokkanfrokosten om forskere i media

Religionsviter Knut Melvær deltok på Rokkanfrokosten om forskere i media 10. april. Dette oppsummerer han i blogginnlegget "Forskningsformidlingsforskningsformidling"
Nytt prosjekt: Aging, health and labour market participation

Prosjektet involverer Karin Monstad, Tor Helge Holmås, Egil Kjerstad, Jan Erik Askildsen, Maarten Lindeboom og Arild Aakvik. Sistnevnte er prosjektleder.


Nytt prosjekt: Parenting cultures and risk management in plural Norway

Migrasjon og økte klasseforskjeller fører til at mange former for "foreldrekulturer" lever side om side. Hilde Danielsen skal lede et prosjekt som ser nærmere på hva dette kan innebære.
Ekko, P2: Norgespatriotisme og bergenspatriotisme

Hva ligger egentlig bak den sterke bergenske patriotismen? Hør en bergenshistoriker forklare dette fenomenet.


«Norges omdømme som kulturland er høyt». Innhogg i norsk sjølvpresentasjon

Artikkel av Svein Ivar Angell som tek utgangspunkt i etableringa av "Kontoret for kulturelt samkvem med utlandet"" i 1950.
Institusjonell etnografi - ei inspirasjonskjelde for den skandinaviske organisasjonsteorien?

Utgangspunktet for denne artikkelen av Kjetil G. Lundberg og Hogne L. Sataøen er den dominerande posisjonen til den nyinstitusjonelle teorien i organisasjonsforskinga.


Fossil fuel employment and public opinion about climate change

In this working paper Endre Tvinnereim and Marthe H. Austgulen present new data on public opinion about climate change.
The bears are right

Why cap-and-trade yields greater emission reductions than expected, and what that means for climate policy


Pris til Norsk likestillingshistorie

Norsk Likestillingshistorie 1814-2013 har fått prisen for fjorårets vakreste faktabok for voksne.
Haikjeften, heisen og den norske pensjonsreforma

Korleis var det mogleg å reformere pensjonssystemet i eit land med stor oljeformue og høge pensjonsinntekter, og kvifor vart reforma møtt med så lite motstand?

The Making of Ageing Policy, by Rune Ervik and Tord Skogedal Lindén (eds.)

How does demographic changes transform societies and challenge existing institutional solutions and policies?


Våre tidsskrifter

Nr.: 1-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 1-2014

NOS

AKTIVITETER


Nye prosjekt

 • Lokalvalgdagen
  Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdep.
  Prosjektansvarlig: ISF
  Deltar fra Uni Rokkansenteret: Bjarte Folkestad, Jacob Aars og Dag Arne Christensen
 • Utredning om endring av personvalgreglene ved stortingsvalg
  Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdep.
  Prosjektansvarlig: ISF
  Deltar fra Uni Rokkansenteret: Bjarte Folkestad og Dag Arne Christensen

Fullstendig prosjektliste