STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning.


 

treetiles AKTUELT
Ny bok: Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang

I denne boken analyserer Ingrid Rindal Lundeberg, Kristian Mjåland og Karl Harald Søvig både regelverket om tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangsbestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli tvangsinnlagt.


Local associational life and attitudes towards local government

Jacob Aars and Dag Arne Christensen ponder if local associational life impacts attitudes towards local government in Policy & Politics.


Våre folk på Forskningsdagene i Bergen

Tema for Forskningsdagene 2014 er kommunikasjon. I år bidrar forskere ved Uni Research Rokkansenteret på tre arrangementer.


Forskere som formidler

Hvorfor ser vi disse klagene fra journalister som opplever det er vanskelig å få forskere til å stille opp i mediene? spør Benedikte Carlsen i en debattartikkel i Aftenposten 21.8.2014


Integrasjon av webteknologi i miljøorganisasjoner

Basert på en studie av tre miljøorganisasjoner i Bergen har Ivar Eimhjellen nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Media, Culture and Society. Her undersøker han hvordan web-teknologi blir integrert i ulike miljøorganisasjoner.


Velbrukt politikar til teneste

Når eks-politikarar så ofte vert føretrekte som fylkesmenn, er det fordi politikarvirket vert oppfatta som ein viktig ressurs i embetsgjerninga, hevdar historikar Yngve Flo i denne kronikken.


"A culture of sharing": Drug exchange in a Norwegian prison

Kristian Mjåland presents some of the findings from his fieldwork in Norwegian prisons in a new article.
Hvorfor snakker vi ikke om borgerlønn?

En borgerlønn til alle, en inntekt helt uten forpliktelser: En slik ordning ville gått langt i å bekjempe fattigdom. Så hvorfor er det ingen politikere som snakker om det?, spør Nanna Kildal.


Ny utgave: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering

Denne boken handler om samfunnssikkerhet og organisering for krisehåndtering, både menneskeskapte og naturskapte kriser, endringer på politikkfeltet og holdninger i befolkningen behandles.
Do the Media Set the Agenda of Parliament or is it the Other Way Around?

Tor Midtbø, Stefaan Walgrave, Peter Van Aelst and Dag Arne Christensen contributes in the book "Representing the People. A Survey Among Members of Statewide and Substate Parliaments".

Ny bok: Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang

I denne boken analyserer Ingrid Rindal Lundeberg, Kristian Mjåland og Karl Harald Søvig både regelverket om tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangsbestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli tvangsinnlagt.


Ny bok: Statens mann, fylkets mann.

Yngve Flo har skrive historia om norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014
Våre tidsskrifter

Nr.: 2-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  SEPTEMBER
 • 25.09.2014 kl.11:30 - 13:00
  Migrasjon og omsorgsarbeid i Norge og Storbritannia. En presentasjon av boken "Migrant care workers searching for new horizons"
  Karen Christensen, professor i sosiologi, UiB

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste