STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Rokkansenteret er et flerfaglig forskningssenter for samfunns- og kulturstudier. Senteret er en avdeling i UNI Research, et forskningsselskap der Universitetet i Bergen er hovedeier. Rokkansenteret ble etablert 1. januar 2002 på grunnlag av Senter for Samfunnsforskning (SEFOS) og Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret). Avdelingens råd vedtok i februar 2002 at senteret skulle få navnet Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier - Rokkansenteret. To forskningssentra gikk sammen til ett, og nye forskningsgrupper ble etablert med utgangspunkt i tema som stod sentralt i begge sentrenes forskningsvirksomhet. I 2009 ble Uni Research (tidligere Unifob) lansert med nytt navn og ny profil og Rokkansenterets kortnavn ble endret til Uni Rokkansenteret. Forskningen ved senteret er i hovedsak finansiert av Norges forskningsråd, EU og oppdragsgivere innenfor offentlig virksomhet. Uni Rokkansenteret har rundt 60 forskere og en omsetning på rundt 50 mill kr. Forskningen er konsentrert om tema som demokrati, makt og forvaltning, om sosiale og helsepolitiske spørsmål, velferdsforskning, om helseøkonomi, ledelse, organisasjon, og om kultur, teknologi, arbeidsliv og utdanningsforskning. Prosjektene spenner fra langvarig grunnforskning til kortvarige prosjekter med mer anvendte problemstillinger. Uni Rokkansenteret har forskere innenfor en rekke disipliner, de fleste har doktorgrad. Uni Rokkansenterets forskning gjennomføres i et tverrfaglig forskningsmiljø der ulike disipliner samarbeider om felles problemstillinger og metodiske utfordringer. For senteret er det viktig å bidra til å styrke og øke omfanget av samfunnsforskningen i Bergen. Det faglige samarbeidet med institutter og fakulteter ved Universitetet har mange former. Prosjektene har ofte relasjoner til ett eller flere institutt, oftest ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men også ved Det historisk- filosofiske fakultet og Det juridiske fakultet. Ingrid Helgøy er forskningsdirektør ved Uni Rokkansenteret. Administrasjonen ledes av Renate Storetvedt Lien. Uni Rokkansenteret har et avdelingsråd som ledes av dekanatet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Våre tidsskrifter

Nr.: 3-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  DESEMBER
 • 03.12.2014 kl.13:15 - 15:00
  Forskningsgruppen Demokrati, velferd og forvaltning inviterer til seminar:
  Ole Helby Petersen vil presentere komparativ forskning om policy, regulering og institusjonell støtte til Offentlig Privat Samarbeid (OPS)i Europa.

 • 04.12.2014 kl.09:00 - 10:30
  Rokkanfrokost/Boklansering: Fellesskap og forskjellighet
  Målet med boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser - og hva de ikke kan bidra med.

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste