Hilde Danielsen
MEDBORGERSKAP, MIGRASJON OG HELSE

Hilde Danielsen
Stilling:Forsker I
Utdanning: Dr. art.
Kontor:6111
Adresse:Nygårdsgaten 5 5015 Bergen
Telefon:555 88927
Telefax:555 89711
Epost:hilde.danielsen@uni.no

Kompetanse områder
Familie
Kjønn
Kvinnebevegelsen
Seksualitet
Bypolitikk

Hilde Danielsen er kulturviter med hovudfag frå Universitetet i Bergen 1998 og doktorgrad frå same stad 2006. Danielsen er også redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning.

Aktivitet registrert i CRISTIN - Current Research Information System in Norway


Pågående prosjekter
Tidligere prosjekter

Utvalgte publikasjoner

Monografiar

2006    Barn i byen. Foreldreskap, plass og identitet. Dr. avhandling i kulturvitskap. Bergen:

IKK, UiB.

2002    Husmorhistorier. Norske husmødrer om menn, barn og arbeid. Spartacus: Oslo.

1998    Dei moderne kvinnene i Odda. Ein studie av mødrehygiene og barneavgrensing i

            mellomkrigstida. Tyssedal: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.

 

Artiklar

2009    (medforfattar Wencke Mühleisen). Statens parkurs Godt Samliv. Ideal og normer for

samliv og  kommunikasjon. I Tidskrift for samfunnsforskning nr 1. In press.

2009    Byen som oppdragar. Mangfald, individualitet og kompetanse. I: Barn. Nr. 1. Norsk         Senter for barneforskning.

2009    (sideforfattar, med Kari Ludvigsen som hovudforfattar). Samlivskurs som offentlig

politikk. De- og refamilisering til barnets beste. I Sosiologisk tidsskrift nr. 2. 

2008    ”Å få eit forhold til å fungere er ganske hard jobbing”. Kommunikasjon, kjønn og

            kjærleik i heteroseksuelle samliv. I: Tidsskrift for kulturforskning nr. 2. Novus Forlag.

2005   Wage-working Housewives. Negotiating work and money. I: Hageman, Gro og Roll

Hansen, Hege (red.): Housework. Labour, Agency and Consumption. Oslo: Unipub.

2003    Med kommunistiske visjonar for det gode liv: Cecilie Slåttelid 1872 – 1944. I:                Kvinneforskning nr. 2 s. 47 – 63.

2001    Skam, håp og kjærleik. Barneavgrensing i den moderne industristaden Odda i                 mellomkrigstida. Artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning nr. 1 2001            Universitetsforlaget. s.17 – 30.

1998    Forhandlingar om den radikale kvinnerolla: Drapet på Margit i 1932. Dugnad nr. 4.        Tidsskrift for etnologi.

1998    Odda Mødrehygiene kontor. Ei historie om frigjering og disiplinering av kjønn, klasse,   kropp og seksualitet. Artikkel i NORDNYTT  71/72. Nordisk tidsskrift for etnologi og

 folkloristikk.

 

Tekstar i vitskaplege antologiar

2009    (med Wencke Mûhleisen som medforfattar). Statens oppskrift på parseksualiteten. I:

Mühleisen, M og Røthing, Å (red): Norske seksualiteter. Oslo: Cappelen Akademisk

 forlag.

2009    Husmorarbeid og yrkesarbeid. I (Christensen, K. og Syltevik, L. red.): Kvinners

 arbeid. Oslo: Unipub.

2005    Val av bustad, val av barndom. I: (Barlindhaug, R red.): Storbyenes boligmarked.           Drivkrefter og utfordringer. Oslo: Spartacus.

2002    Den kjønnskonservative velferdsstaten. Feministiske perspektiv på omsorgsordningar

 for små barn. I: Holst, Cathrine (red.). Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for

feministisk politikk. s.89 – 121. I serien Makt og demokratiutredningen. Gyldendal

Akademisk: Oslo.

Våre tidsskrifter

Nr.: 2-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  AUGUST
 • 29.08.2014 kl.11:30 - 13:00
  Velferdsforum: Marginalisation of the social care sector in the United Kingdom?the case of poor wages
  Dr Shereen Hussein, Principal Research Fellow, King?s College London and Mr Mohamed Ismail, Director, Analytical Research Ltd

 • SEPTEMBER
 • 25.09.2014 kl.11:30 - 13:00
  Migrasjon og omsorgsarbeid i Norge og Storbritannia. En presentasjon av boken "Migrant care workers searching for new horizons"
  Karen Christensen, professor i sosiologi, UiB

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste