Hilde Danielsen
MEDBORGERSKAP, MIGRASJON OG HELSE

Hilde Danielsen
Stilling:Forsker I
Utdanning: Dr. art.
Kontor:6111
Adresse:Nygårdsgaten 5 5015 Bergen
Telefon:555 88927
Telefax:555 89711
Epost:hilde.danielsen@uni.no

Kompetanse områder
Familie
Kjønn
Kvinnebevegelsen
Seksualitet
Bypolitikk

Hilde Danielsen er kulturviter med hovudfag frå Universitetet i Bergen 1998 og doktorgrad frå same stad 2006. Danielsen er også redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning.

Aktivitet registrert i CRISTIN - Current Research Information System in Norway


Pågående prosjekter
Tidligere prosjekter

Utvalgte publikasjoner

Monografiar

2006    Barn i byen. Foreldreskap, plass og identitet. Dr. avhandling i kulturvitskap. Bergen:

IKK, UiB.

2002    Husmorhistorier. Norske husmødrer om menn, barn og arbeid. Spartacus: Oslo.

1998    Dei moderne kvinnene i Odda. Ein studie av mødrehygiene og barneavgrensing i

            mellomkrigstida. Tyssedal: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.

 

Artiklar

2009    (medforfattar Wencke Mühleisen). Statens parkurs Godt Samliv. Ideal og normer for

samliv og  kommunikasjon. I Tidskrift for samfunnsforskning nr 1. In press.

2009    Byen som oppdragar. Mangfald, individualitet og kompetanse. I: Barn. Nr. 1. Norsk         Senter for barneforskning.

2009    (sideforfattar, med Kari Ludvigsen som hovudforfattar). Samlivskurs som offentlig

politikk. De- og refamilisering til barnets beste. I Sosiologisk tidsskrift nr. 2. 

2008    ”Å få eit forhold til å fungere er ganske hard jobbing”. Kommunikasjon, kjønn og

            kjærleik i heteroseksuelle samliv. I: Tidsskrift for kulturforskning nr. 2. Novus Forlag.

2005   Wage-working Housewives. Negotiating work and money. I: Hageman, Gro og Roll

Hansen, Hege (red.): Housework. Labour, Agency and Consumption. Oslo: Unipub.

2003    Med kommunistiske visjonar for det gode liv: Cecilie Slåttelid 1872 – 1944. I:                Kvinneforskning nr. 2 s. 47 – 63.

2001    Skam, håp og kjærleik. Barneavgrensing i den moderne industristaden Odda i                 mellomkrigstida. Artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning nr. 1 2001            Universitetsforlaget. s.17 – 30.

1998    Forhandlingar om den radikale kvinnerolla: Drapet på Margit i 1932. Dugnad nr. 4.        Tidsskrift for etnologi.

1998    Odda Mødrehygiene kontor. Ei historie om frigjering og disiplinering av kjønn, klasse,   kropp og seksualitet. Artikkel i NORDNYTT  71/72. Nordisk tidsskrift for etnologi og

 folkloristikk.

 

Tekstar i vitskaplege antologiar

2009    (med Wencke Mûhleisen som medforfattar). Statens oppskrift på parseksualiteten. I:

Mühleisen, M og Røthing, Å (red): Norske seksualiteter. Oslo: Cappelen Akademisk

 forlag.

2009    Husmorarbeid og yrkesarbeid. I (Christensen, K. og Syltevik, L. red.): Kvinners

 arbeid. Oslo: Unipub.

2005    Val av bustad, val av barndom. I: (Barlindhaug, R red.): Storbyenes boligmarked.           Drivkrefter og utfordringer. Oslo: Spartacus.

2002    Den kjønnskonservative velferdsstaten. Feministiske perspektiv på omsorgsordningar

 for små barn. I: Holst, Cathrine (red.). Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for

feministisk politikk. s.89 – 121. I serien Makt og demokratiutredningen. Gyldendal

Akademisk: Oslo.

Våre tidsskrifter

Nr.: 3-2014

Tidsskrift for velferdsforskning

Nr.: 2-2014

NOS

AKTIVITETER


Aktiviteter på
Uni Rokkansenteret

  DESEMBER
 • 03.12.2014 kl.13:15 - 15:00
  Forskningsgruppen Demokrati, velferd og forvaltning inviterer til seminar:
  Ole Helby Petersen vil presentere komparativ forskning om policy, regulering og institusjonell støtte til Offentlig Privat Samarbeid (OPS)i Europa.

 • 04.12.2014 kl.09:00 - 10:30
  Rokkanfrokost/Boklansering: Fellesskap og forskjellighet
  Målet med boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser - og hva de ikke kan bidra med.

Nye prosjekt

 • Parenting cultures and risk management in plural Norway
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
 • Aging, health and labour market participation
  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

Fullstendig prosjektliste