NEONnet – Nettverk for organisasjonsforskning i Norge


NEONdagene 2015 i Trondheim!

Lever vi vår egen lille boble her i nord, eller er vi også i ferd med å endres? Hva skjer med norske organisasjoner, norsk arbeidsliv og vår offentlige styring og organisering av velferdsstaten når Europa forhåpentligvis kommer seg etter finanskrisen og globalisering er noe vi tar for gitt?

Dette er blant spørsmålene som reises når NEONdagene 2015 arrangeres ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 25-27. november 2015. Nå inviteres det til å foreslå sesjoner – les mer her


 NEON-prisen 2014 til Tor Hernes!

Årets vinner er Tor Hernes ved Copenhagen Business School og Høgskolen i Vestfold. Han får NEON prisen 2004, dels for sitt bidrag til utviklingen av det norske organisasjonsforskerkollektivet, blant annet som en av initiativtakerne til NOS og medstifter av NEON. Dels legger vi til grunn hans bidrag til den internasjonale organisasjons- og ledelsesdiskursen. De siste ti årene har han publisert en rekke artikler og bøker i ledende internasjonale tidsskrifter og forlag, med en betydelig virkningshistorie.

Helt i NEONs ånd gjør Tor Hernes noe originalt på tvers av etablerte disipliner og bidrar internasjonalt til både å fornye organisasjonsteorien, og til å fremme nye nettverk og samarbeidsrelasjoner til beste for fagfellesskapet i NEON. Derfor mener juryen at Tor Hernes er en verdig vinner av årets NEON-pris.

 

 

Prisen bestod av en skulptur laget spesielt for formålet av kunstneren Lise Birkeland fra Stavanger, i tillegg til 10,000 kroner fra forlaget Cappelen Damm.

Les begrunnelse for NEONprisen 2014


UiN: Konferanse om forskning og utdanning innen lederskap

Universitetet i Nordland arranger 16-18 juni konferansen “Becoming a leader – a matter of education? An international research and education conference on bachelor programs in leadership, whether leading can be learnt, and leadership as a profession”.

Les mer på konferansens nettsider


 NEONdagene 2014 i Stavanger

Under overskriften “Bærekraftig organisering: Nye endringsrom?” samlet årets NEONdager om lag 160 deltakere på Universitetet i Stavanger. I en lengre rekke papersesjoner diskuterte deltakerne egne arbeider, og et svært godt plenumsprogram sørget for faglig påfyll fra organisasjonsfaglige kapasiteter i Norge og Norden. Foredrag fra fjorårets NEONprisvinner Kjell Arne Røvik, Majken Schultz, Nils Brunsson og Erik Hollnagel gav inspirasjon, likeens som en paneldebatt om bærekraftig organisering og framtidig organisasjonsforskning ledet av Gudmund Hernes gjorde det. Under festmiddagen på ærverdige Victoria i Stavanger sentrum ble professor Tor Hernes tildelt årets NEONpris (se egen sak!). Arrangementskomiteen, ledet av professor emeritus Jan Erik Karlsen, bestod av ildsjeler fra Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Stod/Haugesund, Iris, Petroleumstilsynet og Statoil.

Les mer om konferansen, og finn presentasjoner, sesjonsbeskrivelser og lignende her


Organisasjonsfaglig kanon

I løpet av NEONdagene 2014 vil arrangementskomiteen for årets konferanse presentere det første trinnet i lanseringen av en organisasjonsfaglig kanon. En slik kanon vil omfatte utvalgte konstituerende tekster innen organisasjonsforskningen i Norge.

Utvelgelsen av tekster følger fem kriterier;

1.    Faglig kvalitet og originalitet
2.    Faglig virkningshistorie
3.    Samfunnsmessig virkningshistorie
4.    Håndverksmessig og metodisk soliditet
5.    Litterære verdier og kvaliteter

NEONs medlemmer inviteres herved til å foreslå kandidater til kanonen, helst med en kort begrunnelse. En jury med representanter fra alle syv universitetsbyer vil samle opp forslagene. Under NEON-dagene 2014 vil juryen presentere sitt arbeid og begrunne sin ‘long list’ av nominerte fagarbeider. Long list legges ut på NEONs hjemmesider etter lanseringen. Den endelige ‘short list’ skal publiseres og legges frem på NEON-dagene i Trondheim i 2015.

Dine forslag sendes til webredaksjon@neonnet.no – skriv gjerne KANON i emnefeltet!

På vegne av juryen; Jan Erik Karlsen, UiS


Nytt om og fra SCANCOR!

Alumni Workshop – Copenhagen Business School, April 27-28, 2014.

The alumni workshop is an opportunity for you to meet and and discuss with fellow SCANCORIANS. Present the project you worked on during your stay at SCANCOR, discuss new ideas and resume old discussions. For more information and to sign up, send email to Hans Henrik Sivertsen (hhs@sfi.dk).

Opphold på SCANCOR?

På SCANCOR er det gode muligheter for kortere og lengre opphold. Mer informasjon finner du her

Spesialnummer av Nordiske Organisasjonsstudier

I forbindelse med at SCANCOR i år feirer 25-års jubileum, lanserte norsk styremedlem i SCANCOR, Haldor Byrkjeflot, et eget temanummer av tidsskriftet Nordiske Organisasjonsstudier under NEONdagene i Bergen. Les mer om innholdet i spesialnummeret her


NEON-prisen

NEON-prisen gikk i 2013 til professor Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø. Her er juryens begrunnelse for årets tildeling:

I forbindelse med at NEON har 10 års jubileum ønsker årets komité å dele ut NEON-prisen til en som har hatt stor betydning for organisasjonsfaget i Norge.

Årets prisvinner har hatt et imponerende stort nedslagsfelt både blant andre forskere, studenter og praktikere, og har på denne måten brakt organisasjonsfaget til et større publikum. Komiteen har lagt særlig vekt på hans betydning for synliggjøring av organisasjonsforskning nasjonalt og internasjonalt, hans kreativitet og nyskapende forskning og hans betydning for vår forståelse av organisasjoner.

Han har introdusert begreper som blir husket. Han snakker om «oppskrifter» og «virus». Uten at det har med verken matlagning eller sykdommer å gjøre. Det er oppskrifter og ideer som gjerne er på reise. Sentrale problemstillinger er hvordan oppskrifter utvikles, etterspørres, spres mellom ulike kontekster. Og ikke minst hva organisasjonene gjør med oppskriftene gjennom fortolkning, tilpasning og oversettelse.

Han har publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler. Hans arbeider er sitert hundrevis av ganger. Jeg nevner bare et par av dem her.

I 1998 ga han ga ut boka «Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet». Denne finnes på pensum ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge.

I 2007 ga han ut «Trender og translasjoner. Idéer som former det 21. århundrets organisasjon». Denne blir omtalt som obligatorisk lesning for alle som er interessert i organisasjonsteori.

Sammen med Tom Christensen, Per Lægreid og Paul Roness ga han ut «Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte» som sikkert de fleste i salen har et forhold til. Denne er også oversatt og gitt ut på Routledge.

«The secrets of the winners: Management Ideas the Flow» og “From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations’ Handling of Management Ideas” er også titler som bør nevnes.

Han er en mester i bruk av metaforer.

Han er en av de få – kanskje den eneste for å bruke professor Dag Ingvar Jacobsens ord – genuint originale organisasjonsteoretiker i Norge i dag. Han definerer sin egen retning. Det gjør at han blir husket.

Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Det er med glede vi ønsker å gi hedersprisen på NEONs 10-års jubileum til Professor Kjell Arne Røvik.

Les også om tildelingen på Universitetet i Tromsøs hjemmeside.


NEON jubileumskonferanse i 2013!

NEON-konferansen arrangeres i 2013 i Bergen. Det er ti år siden nettverket ble stiftet, og dette blir den tiende årlige konferansen. Arrangører er Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Samfunns- og næringslivsforskning, Høgskolen i Bergen og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Konferansen fant sted 27-29.11, på Scandic Hotel i Bergen sentrum.

I anledning tiårsjubileet, ble årets tema knyttet til hvordan norsk organisasjonsforskning utvikler seg: Hvor står vi nå, ti år etter at nettverket ble etablert? Under overskriften «Mellom høye fjell og dype daler» retter vi oppmerksomheten mot organisasjonsforskningens relevans, status quo og anvendelse i Norge.

Last ned programmet.

Detaljert sesjonsprogram NEON 2013

Les mer om konferansen her.

Årsmøte: Som vanlig ble nettverkets årsmøte holdt i løpet av konferansen. Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker. Grunnlagsdokument: Årsmelding NEON 2013


Ledig stilling: Førsteamanuensis ved UiO

Institutt for sosiologi og samfunssgeografi utlyser en fast stilling som førsteamanuensis, der det blant annet etterspørres kvalifikasjoner innenfor fagområdet organisasjon.

Les mer her

 


Call for papers: Reputation and brand management in Scandinavian municipalities

Spesialnummer av Scandinavian Journal of Public Adminsitration – deadline 31. mars, 2014.

Les mer her

 


Medlemsundersøkelse NEON

I forbindelse med NEONs jubileumskonferanse vil det bli gjennomført en survey av medlemmene i nettverket. Undersøkelsen vil ta for seg erfaringer med undervisning i faget, hva som oppfattes som viktige tema, perspektiver og metoder, samt forholdet mellom faget og praksis i organisasjoner. Erik Døving (HiOA) og Torstein Nesheim (SNF) vil gjennomføre undersøkelsen. Noen av resultatene vil bli lagt fram på NEON 2013.

Vi oppfordrer medlemmene i NEON til å svare på undersøkelsen!

 


Minneord for Paul G. Roness

Paul G. Roness gikk bort 17. mai. I den forbindelse vil vi gjerne minnes en dyktig fagmann og en lun personlighet ved å publisere et minneord fra venner og kolleger i Bergen.

Minneord for Paul G. Roness

 


SCANCOR PhD workshop on Institutional Theory 2014

Scandinavian Consortium for Organizational Research inviterer igjen til PhD-workshop om instiutjsonell teori. Denne gangen er det The Hebrew University of Jerusalem som er vertskap, i dagene 5-9. januar 2014.

Les mer her


Nytt tidsskrift – Academy of Management Discoveries

 

The mission of Academy of Management Discoveries (AMD) is to promote the creation and dissemination of new empirical evidence that strengthens understanding of important new or poorly understood phenomena relevant to management and organizations. AMD welcomes research that employs quantitative and/or qualitative methods to study relevant phenomena at any level of analysis—individual, group, organization, industry, society, etc.

Les mer


Lesarbrev av Torstein Nesheim:

Til forsvar for konkurransen Det er gode grunnar til å halda fast ved konkurranse i rekruttering, sjølv om det også kan ha negative konsekvensar.
Les resten av brevet i På Høyden (UiB).

 


Journal of Organization Design (www.jorgdesign.net):

• Editorial, Børge Obel and Charles C. Snow
• The Future of Organization Design, Jay R. Galbraith
• A Practitioner’s View of the Future of Organization Design: Future Trends and Implications for Royal Dutch Shell, Jan Steinmetz, Chuck Bennett, and  Dorthe Døjbak Håkonsson
• The Centrality of Organization Design, Raymond E. Miles
• Rethinking Organizational Design for Complex Endeavors, David S. Alberts
• A Future for the Science of Organization Design, Phanish Puranam
• Organization Design for Business Ecosystems, Carliss Y. Baldwin
• Open Innovation and Organizational Design, Michael Tushman, Karim R. Lakhani, and Hila Lifshitz-Assaf

What is ODC?
Organizational Design Community is an international community of scholars, executives, and organizations dedicated to advancing the theory and practice of organization design. ODC seeks to be the preeminent community where research, practice, and learning intersect to produce valuable design knowledge and applications.
Membership in the community is open to individual academics and practitioners, firms, and organizations or institutions with an interest in advancing the knowledge and practice of organization design and who wish to support and enhance ODC’s mission. There are different types of members: (a) Individual Academic Members focusing on teaching and research with relevance to organization design, (b) PhD Students working on projects related to organization design, (c) Individual Corporate Members, and (d) Organization Members that have shown evidence (e.g., by supporting research on organization design and/or having a managerial or staff position dedicated to organization design).
We hope you are interested in joining the Organizational Design Community and in reading/writing for the Journal of Organization Design. To join ODC, please click on the link below and apply for membership.

http://orgdesigncomm.com/apply-for-membership/


 

Comments are closed.